Om Agera

Vad är Hyresgästföreningen Agera?

Hyresgästföreningen Agera är vår digitala kampanjplattform där vi bedriver opinionsbildande kampanjer. Frågor och aktiviteter som vi tycker är extra viktiga att fånga upp engagemang i och till. Syftet är helt enkelt att påverka politiken i rätt riktning för landets hyresgäster. Kraften hämtar vi från landets över tre miljoner som bor i hyresrätt. 

Hur deltar jag, hur kan jag enklast och bäst agera?

Eftersom du redan är här så är arbetet redan påbörjat, skulle vi vilja säga! Sedan kan du börja med att signa upp dig på en kampanj. Om du inte hittar något som passar dig, anmäl dig här så kan vi erbjuda dig fler alternativ!

Vi är en lokal hyresgästförening som vill driva en viktig fråga, hur gör vi?

Bra! Klart ni ska få vara med, det är därför vi har tagit fram Agera-plattformen. Hör av dig till oss via info@agera.hyresgastforeningen.se, så kopplar vi ihop dig med rätt person hos oss!

Varför håller Hyresgästföreningen på med opinionskampanjer, förhandlar inte ni hyror för hyresgäster?

Hyresgästföreningen är en av Nordens största folkrörelser. Vårt uppdrag är både att förhandla hyror och bedriva verksamhet som tillvaratar våra medlemmars intressen. Bostadspolitik och därmed opinionsbildning är därför en viktig bas i vårt arbete. 

Varför är ni emot marknadshyror?

Det är en av våra viktigaste frågor! Vi tror på den svenska modellen, att hyresgäster och fastighetsägare själva förhandlar om hyran utifrån “bruksvärdessystemet” (läs mer här!). Idag vill S/MP-regeringen införa marknadshyror på nyproducerade lägenheter, trots att de i valet 2018 lovade att inte införa marknadshyror. Det skulle betyda en rejäl hyreshöjning för alla på sikt eftersom “marknaden” då själv får bestämma. Landets hyresgäster skulle då inte ha något att säga till om.

Vad vill Hyresgästföreningen, vad är ert mål med alla kampanjer?

Framförallt vill vi minska segregationen och öka jämlikheten. En aktiv och progressiv bostadspolitik spelar en nyckelroll i det. Det behöver byggas över 200 000 nya hyresrätter och de som redan är byggda behöver ständigt förbättras. Framförallt vill vi vara en demokratisk rörelse som bygger Sverige tryggare och starkare. Målet är alltså att kunna göra skillnad i vardagen för medlemmarna i Hyresgästföreningen!

Är ni partipolitiskt bundna?

Faktiskt inte! Vi väljer att stötta den politik som gynnar landets hyresgäster. Vi är hårda mot de som driver politik som motverkar våra medlemmars intresse och vi stöttar den politik som våra medlemmar vinner på. På kort som lång sikt!

Hur väljer ni ut vilka kampanjer ni ska genomföra, jag hittar inte “min” fråga någonstans?

I grunden utgår vi ifrån den opinionsstrategi våra förtroendevalda har beslutat om, sedan väljer vi ut vilka vi prioriterar just nu. Alla går inte som digitala kampanjer, vissa frågor bedriver vi i andra kanaler och format. Om du saknar en fråga/kampanj, skicka oss gärna ett förslag till info@agera.hyresgastforeningen.se.

Jag är medlem i Hyresgästföreningen och fick precis ett mejl med länk hit. Varför då?

Många av våra kampanjer drivs “inifrån och ut”, att med hjälp av förtroendevalda aktivera fler. Då händer det att vi mejlar ut information om vad som är aktuellt eftersom vanliga brev inte når alla lika effektivt. 

Varför samlar ni in kontaktuppgifter?

Vårt mål är att samla människor kring deras viktigaste frågor och bedriva en kraftfull opinionsbildning. Vi vill skicka uppdateringar på hur arbetet går och bättre kunna nå fram med rätt budskap i rätt tid. Istället för att nå alla människor med alla budskap försöker vi bli mer effektiva helt enkelt. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Måste jag vara medlem i Hyresgästföreningen för att delta?

Agera-plattformen är öppen för alla. Vem som helst får anmäla sitt intresse att delta, medlem eller ej. Däremot skulle vi bli glada om du vill bli medlem här, det gör skillnad att vara många rösters som hörs i debatten!

Hur kommer jag i kontakt med Agera-teamet?

Det är Hyresgästföreningens press- och opinionsgrupp som driver plattformen. Oss når du enklast via info@agera.hyresgastforeningen.se. Vi svarar inom 24 timmar under kontorstid 08:00-17:00.