Vi hyres­gäster är riktigt trötta på miss­lyckade marknads­experiment

Ska bostadsmarknaden gå samma öde till mötes som vård, skola, och omsorg? Problemet är inte att vi haft för lite marknad – tvärtom. Vi har dagdrömt om enkla lösningar, nu måste vi vakna. Och med en kursändring lösa bostadskrisen – skriv på uppropet.

Bostadskrisen är akut och det finns en enkel förklaring. Under flera årtionden har bostadsmarknaden marknadsanpassats. Det kort­siktiga vinst­intresset har gått före det långsiktiga allmän­intresset. I dag lever vi med konsekvenserna av den nyliberala experiment­verkstaden, där fastighets­ägarnas intressen går före hyres­gästernas behov.

Marknadshyror försvårar bostadskrisen och ökar segregationen. Hur skulle höjda hyror för hushåll som redan betalar en stor andel av inkomsten i hyra trolla fram fler bostäder? Logiken går inte ihop. Därför är det inte konstigt att 8 av 10 är emot marknadshyror.

Sverige behöver en bostadspolitisk kurs­ändring. Det börjar med en stark allmännytta som garanterar hög standard, rimliga hyror och demokratiskt inflytande för de boende. Det handlar om att ställa politiska krav på byggbolagen. Och vi måste inse att bostadspolitiken är till för hela samhället – inte en kassako för privata bolag. 

Håller du med? Skriv under här!

Vad som behöver göras:

  • Stoppa införandet av marknadshyror. Utveckla dagens hyressystem med kollektiva förhandlingar, allt annat är odemokratiskt.
  • En ny lag som förhindrar utförsäljningar av allmännyttan. Och utreda om riskkapitalbolag är lämpliga som ägare – renovräkningar måste få ett slut.
  • Bygg billigare hyresrätter. Kommunerna måste prioritera byggprojekt som leder till lägre hyror och säga nej till de som blir för dyra.

123

Mars 2020

”Hyresvalet som ökar segregationen”

En rapport om frågor om marknadshyra som måste få ett svar.

Införandet av marknadshyra har i och med Januariavtalet tagit ett steg närmare förverkligande. Läs Hyresgästföreningens rapport om valet som ligger framför oss.