Trygghetsenkäten 2020

Nationella trygghets­enkäten 2020

– hur trygg är du hemma?

Vi i Hyresgästföreningen är grannar som bryr sig om varandra. Därför lanserar vi nu en nationell trygghetsenkät. Ditt deltagande är nödvändigt för att vi ska få en rättvis bild av hur trygghetsbehoven ser ut i Sverige. Tack för att du gör din röst hörd.

Hyresgästföreningens nationella trygghetsenkät 2020

Om nationella trygghetsenkäten 2020

En mörk cykelväg, dålig standard, oro inför morgondagens hyreshöjningar. Eller tvärtom: nyrenoverad lägenhet, rimlig hyra och väl upplysta kvarter.

Hur Sveriges hyresgäster ser på sina hem och sina bostadsområden är direkt avgörande för tryggheten. I det lilla och i det stora. Otryggheten drabbar både den enskilde och urholkar tilliten i hela samhället. Ökar klyftorna, skärper segregationen.

Därför genomför Hyresgästföreningen en nationell trygghetsenkät för hyresgäster. Vi vill ta temperaturen på hur det egentligen står till med tryggheten – och otryggheten – runt om i landet. 

Och därför behöver vi dig.

Vi vill samla de svenska hyresgästernas perspektiv och röster för att dra slutsatser om hur vi bor i dag. Och hur vi kan skapa ett tryggare och mer jämlikt boende i morgon.

Så skapar vi trygghet – tillsammans

Fyll i enkäten nu, ditt deltagande är helt nödvändigt för att vi ska kunna öka tryggheten i våra bostadsområden!