Inga barn ska vräkas!

Regeringen lyssnade! Vi var tusentals människor som sa ifrån, och politikerna hörde våra krav. Nu ska det införas en tillfällig ökning av bostadsbidraget som kan hjälpa de med svag ekonomi och framför allt förhindra att många ensamstående föräldrar att vräkas från sina hem. Det är tack vare dig, och de tiotusen andra som var med och skrev på vår kampanj. Tillsammans gjorde vi skillnad!

Läs mer om det tillfälliga bostadsbidraget här.


Arbetsmarknaden befinner sig i chock och tusentals varslas från sina jobb. Familjer som inte kan betala hyran riskeras att vräkas och det blir barnen som drabbas hårdast. Sverige behöver en kraftsamling för landets barnfamiljer – skriv under om du håller med.

Håller du med?

Skriv under vår namninsamling!

Coronakrisen blottar med smärtsam tydlighet hur sårbara vi är när vardagens trygghet rycks undan. Riksdagen har redan beslutat om omfattande åtgärder för att lindra effekterna för de hårdast drabbade. Men nu måste vi också se till att alla barn i Sverige känner trygghet i sitt eget hem, oavsett om familjen bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Vi har faktiskt inte råd med alternativet: Utslagna familjer och barn som tvingas till hemlöshet.

Vårt förslag är lika enkelt som effektivt: Inför ett särskilt bostadsbidrag för de familjer som riskerar att vräkas eller förlora hemmet. På så sätt kan vi snabbt se till att ingen behöver lämna sitt hem under brinnande kris. Sveriges barnfamiljer förtjänar en trygg punkt i tillvaron och borde aldrig kunna vräkas ut i hemlöshet. Men nu är det kris och vi behöver lösningar på plats så snabbt som möjligt. Därför föreslår vi detta.

I dag har barnfamiljer med två föräldrar hemma inte alltid rätt till bostadsbidrag, eftersom Försäkringskassan bara handlägger stöd till ensamhushåll. Glappet visar på utsattheten – och allvaret. Självklart behöver det göras en bedömning från fall till fall men vi kan inte låta slumpen styra barns rätt till trygghet. Och där har hemmet allra störst betydelse. Därför behöver Sverige en kraftsamling för landets barnfamiljer i denna kris.

Vårt förslag:

  • Bostadsbidraget riktas i idag till barnfamiljer som är ensamhushåll men med en arbetsmarknad i fritt fall krävs ett särskilt stöd för att trygga de barn som på grund av coronakrisen riskerar vräkning och/eller inte kan bo kvar i sitt hem.
  • Försäkringskassan handlägger idag bostadsbidraget och har därför både kompetensen och de system som krävs för att snabbt få fram hjälp till de barnfamiljer som riskerar att förlora rätten till sitt hem.
  • Det särskilda bostadsbidraget bör vara tillfälligt och behovsprövas från fall till fall eftersom coronakrisen riskerar att slå ut alla typer av familjer, oavsett boendeform eller antal vuxna i hushållet. 
  • På lång sikt behöver riksdagen ge svar på hur rätten till ett hem kan tryggas även när krisen avtar. Redan idag vräks barnfamiljer och samhället behöver bygga fler hyresrätter med rimliga hyror.