Hur upplevde du Goda grannar

Det här formuläret är för dig som bett om hjälp av volontärnätverket Goda grannar för att vi ska förstå hur din upplevelse var, vad som var bra och hur vi kan bli ännu bättre.

Svaret till en av frågorna i formuläret sparas anonymt, den frågan är markerad med texten ”(anonymt svar)”. Övriga frågor sparas ihop med din e-post så att vi kan återkoppla ifall din upplevelse inte varit positiv.

Självklart är det frivilligt att genomföra utvärderingen.