Goda grannars trygghetspolicy

Under kriser som coronakrisen är det mycket viktigt att vi alla anstränger oss extra mycket för att alla ska känna sig trygga. Även om det är mycket ovanligt att bedrägerier förekommer så kommer här en trygghetspolicy som vi hoppas kommer hjälpa dig att känna dig säker, oavsett om du är en volontär eller en person som behöver hjälp. För allas skull uppmanar vi er att följa vår trygghetspolicy!

OBS: Använd alltid sunt förnuft i kontakt med människor du inte känner sedan tidigare och hör av dig till info@agera.hyresgastforeningen.se ifall du känner dig otrygg!

Hur säkerställer Hyresgästföreningen en trygg matchning av volontärer och behövande?

Både volontärer — som skriver upp sig på den så kallade volontärlistan — och människor som är i behov av hjälp behöver dela med sig av personliga kontaktuppgifter enligt den integritetspolicy som Goda grannar stödjer insamlingen på. Därutöver genomförs samtal med de personer som matchas ihop och inskickade kontaktuppgifter verifieras mot adress- och telefonregister samt får bägge parter information (via e-post eller sms) om fullständigt namn/identitet. Slutligen uppmanas bägge parter att följa den trygghetspolicy som är framtagen för säker kontakt vid dörren, så att identifiering kan ske.

Vilken trygghetspolicy för säker kontakt använder Hyresgästföreningen sig av?

Även om eget ansvar gäller för de relationer som förmedlas uppmanar Hyresgästföreningen bägge parter att följa framtagen trygghetspolicy:

  1. Släpp aldrig in någon i ditt hem, vilket är särskilt viktigt för minskad smittspridning.
  2. Kom överens om vilken hjälp som ska utföras innan hjälpinsatsen genomförs.
  3. Be om varandras legitimation och/eller utför bankid-test vid dörren (test.bankid.com) Det är det mest trygga alternativet för verifiering och en garant för att de personer som förmedlas även matchas på plats. OBS! att många äldre ej har bank-id, då får volontären själv avgöra om hjälpinsatsen ska fullföljas eller ej.
  4. Om något obehag upplevs, t.ex. att förmedlingen ej överensstämmer med beskriven hjälpinsats, uppmanar Hyresgästföreningen att detta inrapporteras omedelbart till matchningstjänsten på e-post info@agera.hyresgastforeningen.se. Vid misstanke om ev. försök till bedrägeri ifrån någon av parterna sker borttagning av personen ifrån volontär- och/eller behövandelistan samt så uppmanas personen att därvidlag ta kontakt med Polis via 11414.

Vilket ansvar tar Hyresgästföreningen för de hjälpinsatser som genomförs?

I grunden förmedlar Hyresgästföreningen en kontakt mellan två personer, vilka själva tar eget ansvar för sin relation. Det är alltså en så kallad matchning, som utgår ifrån geografiskt avstånd. Varje matchning följs ändock upp av Hyresgästföreningen för att mäta effekten av hjälpinsatsen. Därtill uppmanas personerna att följa den trygghetspolicy som är framtagen för projektet Goda grannar. 

Hur skiljer sig Goda grannar åt ifrån de hjälpgrupper som finns på sociala medier?

Många i riskgruppen 70+ är ej aktiva på sociala medier och det är svårt att både förmedla kontaktuppgifter säkert (GDPR) samt verifiera de kontaktuppgifter som förmedlas. Dessutom är det enklare att uppmana personerna som matchas att följa den trygghetspolicy som är framtagen för Goda grannar om förmedlingen sker mer noggrant.

Varför är det viktigt att volontären och den som är i behov av hjälp tar eget ansvar?

Hyresgästföreningen är en ideell organisation som bedriver medlemsverksamhet, bl.a. förhandlar Hyresgästföreningen om hyresgästers hyror. Goda grannar är ett initiativ vars fokus är att förmedla kontakt mellan två personer, ungefär som Volontärbyrån men för privatpersoner. Dock uppmanas båda parter att endast tillämpa säkra och trygga kontakter enligt den trygghetspolicy som Hyresgästföreningen har tagit fram för projektet.