Rikshems renoveringar på Mariehem

Bostadsbolaget Rikshem renoverar sitt lägenhetsbestånd på Mariehem i Umeå och passar därför på att göra standardhöjande åtgärder som innebär dyrare hyror för de boende. En samrådsgrupp har bildats, bestående av hyresgäster som på frivillig, ideell basis vill föra hyresgästernas talan i förhandlingar med Rikshem gällande de planerade renoveringarna.

Cirka 200 lägenheter i Umeå på Mariehemsvägen, 35 A-H, 37 A-H och 39 E-G berörs av Rikshems totalrenoveringar. Renoveringar som leder till kraftiga hyreshöjningar även för befintliga hyresgäster. Den 30 december 2019 skickades det ut information ut om de renoveringar som planeras påbörjas våren 2020. Alla hyresgäster förväntas att på eget initiativ packa ihop och lämna sina hem under 6 månader.

Hyresgästerna ställer sig frågande

Många på området undrar hur Rikshem motiverar sina inledande ord i info-bladet: ”I samband med renovering minskar vi vår negativa påverkan på miljön och skapar därmed ett hållbarare sätt att bo”. Detta trots att många lägenheter är delvis renoverade och många har fräscha, fungerande vitvaror, spisar, dörrar m.m. Samtidigt ska inga fönster bytas, trots många hyresgästers felanmälningar av ruttnande, dragiga fönster och låga temperaturer inne. Inte heller fasader eller balkonger ska åtgärdas.

Studier visar att minst 1/3 av de boende lämnar sina bostäder för gott i samband med den här typen av renoveringar (renovräkningar).

Är du hyresgäst och vill engagera dig – hör av dig

Är du hyresgäst och vill engagera dig eller har frågor kring renoveringen kan du höra av dig antingen till samrådsgruppen eller Samuel Björklund på Hyresgästföreningen.