Håll i verktygslådan!

– Sälj inte kvareteret Sundberg, uppmanar Jessica Qvist, som är ordförande för Hyresgästföreningen BohusVänerDal. – Vi behöver blandningen av boendeformer, och att då sälja de relativt få hyresrätterna i centrala Uddevalla är lite som att att snickaren säljer sin verktygslåda.

När Uddevallahem tog fram planer på att sälja delar av sitt fastighetsbestånd föll valet på nybyggda kvarteret Sundberg och Trubaduren.

Styrelseordförande i Uddevallahem, David Sahlsten, säger i en kommentar till Bohusläningen att man vill stärka upp bolagets ekonomi ytterligare med försäljningen.

– Från Hyresgästföreningens håll ser vi allvarligt på att man gör sig av med hyresfastigheter, särskilt när det som här är i centrum där vi har så få, säger Jessica Qvist.

När man har en blandning av olika upplåtelseformer, inom samma område, med både ägt och hyrt boende blir det bättre social rörlighet och segregationen minskar, understryker Jessica Qvist. När allmännyttan  äger hyresfastigheter har man också ett verktyg att jobba med när det gäller boendet.

– När man säljer sina hyresfastigheter finns det inget som hindrar att köparen ombildar till bostadsrätter eller säljer vidare.

Resultatet blir att allmännyttan tappar ett viktigt verktyg för integration och stadsutveckling.

– Man kan inte göra sig av med verktygen man har att jobba med, understryker Jessica Qvist, och bolaget har en god ekonomi har Uddevallahems vice ordförande sagt i en intervju i Bohusläningen.