Vilka skador i lägenheten måste jag betala för?

Du behöver inte betala för normalt slitage. Du kan bli skyldig att betala om du varit oförsiktig och det uppstått skador i lägenheten, som hål i innerdörrar, sönderrivna tapeter, sprickor i handfat eller toalett, eller om det saknas fast inredning när du flyttar.