Vilka krav kan värden ställa när jag flyttar?

Normalt slitage och fackmannamässiga renoveringar blir du inte ersättningsskyldig för. Men om du har orsakat skador eller om slitaget är onormalt kan du bli ersättningsskyldig. Du kan även bli ersättningsskyldig för gäster och hantverkare som du anlitat, men då krävs de att de varit försumliga eller vårdslösa. Bevisbördan för att skadan eller slitaget uppkommit när du hyrt lägenheten ligger på hyresvärden. Men, du kan behöva motbevisa det hyresvärden påstår. Dokumentera gärna hur lägenheten ser ut när du flyttar in. Fota eller filma. Likaså när du flyttar ut.

Som hyresgäst ska du vårda lägenheten under tiden du hyr den. Detta innebär i korthet att du ska vara rädd om lägenheten och hålla rent. Det gäller inte bara själva lägenheten utan även andra utrymmen som hör till lägenheten, till exempel källarförråd och balkong. Som hyresgäst har du vanligtvis ingen skyldighet att underhålla lägenheten. Det ansvaret ligger på hyresvärden.

Du är ansvarig för skador som du orsakat

Om du som hyresgäst orsakar någon skada i lägenheten så blir du skyldig att ersätta skadan. Ersättningen kan handla om kostnader för reparation och även så kallade följdskador. Ett sådant skadestånd kan dock jämkas.
Om du till exempel blir skadeståndsskyldig för ett trasigt kylskåp som snart skulle ha bytts ut på grund av ålder (vanligt underhåll), ska du naturligtvis bara ersätta det gamla kylskåpets värde. Du kan även bli ansvarig för skador som andra i familjen, gäster eller hantverkare du anlitat har orsakat. Däremot blir du inte skadeståndsansvarig för rena olyckshändelser.

Normalt slitage och egna renoveringar

När man bor i lägenhet är det ofrånkomligt att den slits. Man talar om normalt slitage och skador som uppstår genom normalt slitage behöver hyresgästen inte ersätta. Du har också rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera för att sätta din personliga prägel på lägenheten. Du behöver varken ha hyresvärdens tillstånd eller ens meddela värden för att göra detta. Men det måste vara fackmannamässigt utfört. Är det inte det kan du bli ersättningsskyldig. Om du har valt en extrem färgsättning jämfört med normal smak kan lägenhetens så kallade bruksvärde försämras och du kan bli skadeståndsansvarig.

Värden måste bevisa att du orsakat skadorna

Om hyresvärden påstår att du som hyresgäst vållat någon skada måste värden också kunna bevisa det. Hyresvärden kan genom att besiktiga lägenheten och skriva ett besiktningsprotokoll vid in- och avflyttning, visa att en skada som inte funnits när hyresgästen flyttade in fanns vid avflyttningen. Därför är det viktigt att du när du flyttar in begär en kopia av protokollet över besiktningen som gjordes innan du flyttade in.

Stämmer inte protokollet med verkligheten ska du genast anmäla detta till hyresvärden. Helst skriftligt med en egen kopia som du sparar.

Dokumentera lägenhetens skick när du flyttar

När du flyttar kan det också vara klokt att dokumentera lägenhetens skick när du lämnar den. Det kan göras till exempel genom fotografier eller videofilmning. Då har du större chans att motbevisa hyresvärdens påstående om att du vållat en skada eller att lägenheten inte är avstädad ordentligt.