Vi är sambos men vem av oss får bo kvar i lägenheten om vi separerar?

Om man skaffat lägenheten för att använda den som gemensam bostad har den som bäst behöver lägenheten rätt att få den. Detta oavsett vem av samborna som står som hyresgäst på hyresavtalet. Hyresvärden måste godta den som tilldelas lägenheten i bodelningen.

När ett samboförhållande upphör ska sambornas gemensamma bostad och bohag fördelas genom bodelning, om en av samborna begär det. En bodelning innebär som det låter att boet ska delas upp efter en separation. Detta sker utifrån vissa rättsliga principer. Bodelning ska dokumenteras i en skriftlig handling och undertecknas av samborna. En förutsättning för att bodelningen ska omfatta lägenheten är att den skaffats för att användas som gemensam bostad. 

Kan man inte komma överens så begär ni att tingsrätten utser en bodelningsman – en advokat. Då få ni betala ansökningsavgift till tingsrätten och advokatens arvode.

Som medlem kan du alltid kontakta Hyresgästföreningen om du vill ha mer information.