Varför får jag högre hyra trots att värden inte utfört några reparationer?

Hyreshöjningar är inte direkt kopplade till vilket underhåll värden gör i huset under året utan till hur underhållet skötts över tid.

Dåligt underhåll kanske inte stoppar hyreshöjningar men håller nere hyresnivån. Det kan också vara så att underhållet är eftersatt men hyran höjs ändå därför att det avtalats att reparationen ska utföras.