Värden tänker neka mig tillstånd att hyra ut i andra hand. Vart vänder jag mig?

Om värden nekar dig att hyra ut din lägenhet i andra hand kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Du måste då ha ett godtagbart skäl att hyra ut lägenheten.

Dessa skäl godkänns ofta av hyresnämnden:

  • Studera på annan ort
  • Arbeta tillfälligt på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Flytta ihop med någon på prov
  • Få vård på sjukhus eller liknande

När du ansöker om tillstånd hos hyresnämnden ska du ange vem du vill hyra ut lägenheten till.