Vad händer med min hyra efter upprustningen?

Hyran höjs ofta efter en upprustning. Hyran kan höjas för sådant som höjer standarden på lägenheten. Det kan till exempel vara nytt badrum och kök, parkettgolv, säkerhetsdörr eller hällspis.

Vårt mål är att hyreshöjningarna ska vara rimliga. Vi arbetar för att det ska finnas olika nivåer på en upprustning som kostar olika mycket i hyreshöjning. Vi försöker också ofta få till stegvisa hyreshöjningar, så att hyrorna inte höjs mycket på en gång.

Hyresvärden måste förhandla

Hyresvärden måste förhandla om den nya hyran med Hyresgästföreningen, om det finns en förhandlingsordning. Men, det är inte alltid hyrorna är färdigförhandlade innan du som hyresgäst uppmanas lämna ditt godkännande. Då kan du kontakta din hyresvärd för att få en ungefärlig uppgift.