Vad gör jag när grannarna spelar hög musik nätterna i ända?

Grannarna får inte spela hög musik om nätterna. Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla.

Prata med grannarna som spelar musiken, om du inte redan har gjort det. De kanske inte ens är medvetna om att musiken hörs så väl in till dig. Om det inte hjälper bör du ta upp frågan med värden. Om inte heller det får slut på störningarna kan du till ansöka till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att värden ska göra något åt saken. Det gäller dock bara om de störande ljuden är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. Du kan i så fall också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår, räknat från tidpunkten då du anmälde störningarna till värden.

Ta hjälp av oss att göra en bedömning om störningarna är så allvarliga att du har möjlighet till framgång.