Vad betyder sambolagen?

När två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betrakta som sambor, enligt sambolagen.

Stadigvarande

För att ett samboförhållande ska anses som stadigvarande ska det ha haft viss varaktighet eller varit menat att ha det. Man pekar i förarbetena till lagen på att man bör ha bott tillsammans i minst sex månader.

Parförhållande

Med parförhållande menas ett förhållande vari normalt ingår ett sexuellt förhållande. 

Gemensamt hushåll

Om man delar på alla vardagsgöromål i hushållet och har gemensam ekonomi, då har man i lagens mening ett gemensamt hushåll.