Vad är ett samboavtal?

Som sambor har man möjlighet att avtala bort sambolagens regler. Detta ska göras skriftligt och innebär att man kan avtala att en lägenhet eller ett bohag som man har skaffat gemensamt inte ska fördelas. Ett sådant avtal kallas samboavtal.

Förpliktelser mot hyresvärden

Sker överlåtelsen till sambo genom bodelning bör hyresvärden underrättas om detta så snart som möjligt. Underrättelsen bör göras skriftligt och skickas i ett rekommenderat brev.

När hyresvärden har underrättatas om att lägenheten överlåtits till sambon, ansvarar den ursprungliga hyresgästen inte längre för något som gäller hyresavtalet. Däremot har båda två gemensamt ansvar angående förpliktelser från tiden före underrrättelsen till hyresvärden. 

Är du medlem hos oss och har fler frågor om att vara sambo? Hör gärna av dig till oss.