Vad är ett avtal om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll?

Hyresgästföreningen och din hyresvärd kan avtala om att du ska kunna välja när och om du vill ha underhåll utfört. Avtalet om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll innebär att du själv kan påverka en del av underhållet i din lägenhet.

Hyresvärden är skyldig att underhålla lägenheten. När och hur ofta det sker kan variera. Ibland har hyresvärden fastställt vissa principer för hur ofta underhåll i en lägenhet ska ske. Avtalet om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll bygger på dessa principer, men ger hyresgästerna möjlighet att tidigarelägga eller senarelägga underhållet. Med avtalet kan du alltså till viss del själv påverka underhållet i din lägenhet.

Några exempel: om du avstår från en omtapetsering när det egentligen är dags för det kan du få ett litet avdrag på hyran. Eller om du istället vill tidigarelägga en renovering får du betala lite extra för det under ett visst antal år. Det brukar också gå att välja till extrautrustning som tvättmaskin, eller ett dyrare golvmaterial såsom parkettgolv.