Vad är besittningsskydd?

Du får inte kastas ut ur din bostad hur som helst. Besittningsskydd innebär att du har rätt att bo kvar, även om värden säga upp hyresavtalet. Om du är förstahandshyresgäst har du besittningsskydd redan från första dagen du hyr lägenheten.
Ofta är besittningsskyddet starkt, men skyddet kan brytas i vissa situationer. Dessutom kan du helt sakna besittningsskydd, beroende av hur och vad du hyr.

Även om du har besittningsskydd kan rätten att hyra lägenheten förverkas, vilket innebär att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till omedelbar avflyttning, det vill säga utan att du först sägs upp. Men då måste du ha gjort något som allvarligt strider mot hyresavtalet, exempelvis inte betalat hyran eller stört dina grannar allvarligt.

I vissa fall är besittningsskyddet svagare

Som andrahandshyresgäst är besittningsskyddet relativt svagt. Du får besittningsskydd först efter två år, och då bara gentemot förstahandshyresgästen, aldrig gentemot hyresvärden. Skyddet innebär att du har rätt att fortsätta bo i andra hand. Men du får räkna med att flytta om förstahandshyresgästen blir uppsagd eller själv vill bo i lägenheten. Andra situationer då besittningsskyddet är svagt kan till exempel vara när du hyr ett enfamiljshus eller en lägenhet i ett tvåfamiljshus

I andra fall har du inget besittningsskydd alls

Du har till exempel inget besittningsskydd om du hyr en lägenhet i andrahand kortare tid än två år, inte heller om du är inneboende. Du saknar också besittningsskydd om du hyr en lägenhet för fritidsändamål om hyresförhållandet är kortare än nio månader. Samma regler gäller om du hyr ett möblerat rum till exempel i en studentkorridor – kortare tid än nio månader.

Man kan också skriva en särskild överenskommelse om att hyresgästen inte ska ha något besittningsskydd, men för den situationen gäller särskilda regler.