Ska lägenheten besiktas när jag byter den?

Värden har ingen skyldighet att besikta lägenheten, men gör det ofta ändå.

Många värdar väljer att besikta lägenheten vid byten för att själva undvika problem i framtiden. När den nya hyresgästen flyttar igen, kan det finnas skador i lägenheten som inte är normalt slitage och som hyresgästen ska ansvara för. Om det inte finns något besiktningsprotokoll från bytet, och värden vill ha ersättning, är det svårt att bevisa vem som orsakat skadorna. Därför brukar många värdar besikta vid byten.