Rökare skräpar ner och sprider rök i trapphuset. Vad kan man göra åt det?

Rökarna borde inte ha något emot att stänga dörren och röka utanför när de blir medvetna om att röken är till besvär för dem som bor i huset. Försök därför först att prata med rökarna om du inte redan gjort det.

Om det inte fungerar ska du vända dig till värden. Ju fler av dina grannar du får med dig, desto bättre. Kanske kan ni tillsammans upprätta ordningsregler för rökningen. Dessutom kan värden sätta upp en askkopp på ett lämpligt ställe för att ni ska slippa fimpar på marken.