Radon – ansvar, regler och mätvärden

Hyresvärden är ansvarig för att radonhalterna inte är för höga i din lägenhet. Prata med värden om du har misstankar om radon. Det är enkelt att mäta.

Många är oroade över radonhalten i sina lägenheter. Radon är en gas som kan vara skadligt för hälsan om halterna blir för höga. Om du misstänker att det finns radon i din lägenhet kan du prata med värden och begära att få information om det gjorts några mätningar tidigare, och om det finns radon i huset.

Enkelt att mäta radon

Det är enkelt att mäta radonhalten inomhus. Man lägger ut en speciell plastdosa i lägenheten, efter instruktionerna till dosan. Dosan ska ligga kvar i minst två månader under vinterhalvåret, från oktober till april. Därefter skickar man dosan på analys och får besked om årsmedelvärdet.

Om man gör en kortare mätning än två månader kan man inte lita helt på resultatet. Då ger mätningen bara en viss indikation på radonhalten.

En radondosa kostar cirka 600 kronor. Då ingår analysen. Många kommuner erbjuder gratis radonmätning eller mätning till ett reducerat pris. Kontakta miljökontoret i din kommun för mer information.

Gränsvärdet är 200 Bq. Hyresvärden är skyldig att åtgärda om det är för högt

Gränsvärdet för radonhalten inomhus är 200 Bq per kubikmeter luft.
Om radonhalten överskrider gränsvärdena kan du kräva att hyresvärden åtgärdar det.

Det här kan du göra själv

  • Prata med värden om du har misstankar om radon
  • Kontakta miljökontoret – en del kommuner erbjuder gratis mätning
  • Kräv att värden åtgärdar radonhalten om radonhalten överskrider gränsvärdet

Kontakta oss på Hyresgästföreningen om hyresvärden inte vill lämna ut information, vägrar att göra mätningar eller vidta åtgärder. Vi ger dig råd hur du går vidare.