Min lägenhet ska upprustas, kan jag godkänna allt utom exempelvis ett nytt kök?

Du är inte tvungen att godkänna alla de föreslagna åtgärderna. Men, hyresvärden har rätt att ansöka hos Hyresnämnden om tillstånd att få utföra åtgärderna som du inte godkänt.

Om det finns planer på att din lägenhet ska byggas om (upprustas) kommer hyresvärden att skicka ett så kallat godkännandeavtal till dig. Du kan få det som ett rekommenderat brev på posten eller direkt på ett informationsmöte. Skriv inte på förrän hyresvärden gett dig tydliga svar på alla dina frågor. Du är inte tvungen att godkänna alla föreslagna åtgärder.

Hyresvärden kan skicka ärendet vidare

Om du inte skriver på godkännandeavtalet kan hyresvärden skicka ärendet vidare till Hyresnämnden. Hyresnämnden är en myndighet som beslutar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden beslutar ofta att hyresvärden får göra sin upprustning ändå.

Du riskerar inget om du inte skriver på

Kom ihåg att du riskerar ingenting om du inte ger ditt godkännande till alla föreslagna åtgärder. Det kostar dig ingenting om hyresvärden går till Hyresnämnden och du kan inte heller förlora kontraktet till din lägenhet på grund av det. Det kan vara bra att kontakta Hyresgästföreningen innan, så du får besked om vad som händer i Hyresnämnden och vad du ska tänka på.

Prata med dina grannar

Hur ser dina grannar på hyresvärdens planer? Ju fler hyresgäster som engagerar sig desto större möjlighet har ni att påverka upprustningen.

Kontakta oss på Hyresgästföreningen så kan vi hjälpa till att organisera era boendemöten.

Tillsammans kan ni påverka. Lär dig mer om dina och dina grannars möjligheter till inflytande över upprustningen.