Kan sambo få överta hyreslägenheten?

En sambo kan överta lägenheten genom att den andre sambon, kontraktsinnehavaren eller ett dödsbo överlåter lägenheten till hen när samboförhållandet upphör.

Det krävs då att man sammanbott varaktigt, vilket innebär upp emot tre år. Denna överlåtelse sker alltså utan bodelning. Om hyresvärden nekar kan hyresnämnden ge tillstånd.

Förpliktelser mot hyresvärden

Den sambo som övertar kontraktet blir skyldig att – gemensamt med den andre sambon – svara för de förpliktelser som handlar om tiden före lägenhetens övertagande. Förutsatt att man inte har kommit överens med hyresvärden om något annat. För tiden efter övertagandet svarar den nya hyresgästen ensam.

Som medlem kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.