Kan jag kräva att värden ska ljudisolera?

Om det är så lyhört att det bedöms som en olägenhet för er som bor i huset kan värden bli tvungen att åtgärda lyhördheten.

Du kan få rätt till lägre hyra. Vi på Hyresgästföreningen kan hjälpa dig som är medlem att begära lägre hyra, men då ska det först vara konstaterat att det är för lyhört i huset. 

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun och se vem som kan bedöma det.