Kan jag kräva att hyresvärden skottar undan snön?

Ja, hyresvärden är skyldig att vara uppmärksam på väderomslag och vid behov se till att det är framkomligt på gångvägar och vid entréer.

​Det ansvaret gäller även på kvällar och helger. Om värden inte snöröjer, sandar eller saltar inom en rimlig tid och det är ett fortlöpande problem, kan du som hyresgäst ha rätt till en mindre nedsättning av hyran.