Kan jag bli av med hyreskontraktet för att jag har lagt på 700 kronor på andrahandshyran?

Om du tecknar ett avtal efter den sista september 2019 kan du riskera att bli av med ditt avtal om du tar ut för hög andrahandshyra. Har avtalet ingåtts före september 2019 finns inte denna risk.

Att hyra ut i andrahand och ta ut en oskälig hyra innebär efter sista september 2019 att din hyresrätt förverkas om du inte kan visa på en giltig ursäkt. En giltig ursäkt kan vara om hyresvärden eller myndighet lämnat felaktig eller oklar information om vilken hyra du kan ta ut eller att din hyresvärd vet om vilken hyra du tar ut, utan att invända mot det.

Hyresvärden måste säga upp avtalet inom sex månader från det att de upptäckte att du tagit för hög hyra. De kan senast säga upp avtalet sex månader efter det att andrahandsupplåtelsen upphört.

Vid ringa förseelser, till exempel om det är fråga om uthyrning en kort period eller en mindre avvikelse från skälig hyra, förverkas inte hyresrätten.

Du kan bli återbetalningsskyldig
En hyresgäst som betalat en oskälig andrahandshyra kan ansöka om en återbetalning av mellanskillnaden plus ränta. Har avtalet ingåtts före första oktober 2019 kan en återbetalning avse ett år tillbaka i tiden. För avtal som tecknas efter sista september 2019 finns samma möjlighet för två år tillbaka i tiden. En skälig hyra är den hyra du själv betalar plus max 15% om lägenheten är fullt möblerad. Det är också tillåtet att göra överenskommelser om kostnader för el, vatten och fiber om det tillkommer.