Jag vill byta lägenhet. Vad krävs och hur gör jag?

Vill du ha en större, mindre, billigare lägenhet? Ska du arbeta på annan ort eller vill du byta till en lägenhet som ligger närmare ditt arbete? Alla dessa anledningar räcker oftast som skäl för att byta lägenhet. Lämna in en bytesansökan till värden.

Nedanstående anledningar räcker oftast som skäl för att få byta lägenhet:

  • Du behöver en större lägenhet till exempel för att du har eller ska få barn.
  • Du behöver en mindre lägenhet.
  • Du vill ha en billigare lägenhet.
  • Den lägenhet du vill byta till ligger närmare ditt arbete.
  • Du ska arbeta eller studera på en annan ort.

Däremot finns det några krav för att du ska få byta. Du får inte begära pengar för bytet. Och den som ska ta över din lägenhet måste vara skötsam och kunna betala hyran.

Gör så här för att byta lägenhet

Om ni är två personer som vill byta lägenhet med varandra ska båda lämna in varsin bytesansökan till era hyresvärdar.

Om värdarna går med på bytet, gör ni en överlåtelse. Antingen skriver du kontrakt med din bytespartners värd eller så antecknar de båda värdarna överlåtelsen i värdens exemplar av hyresavtalet.

Om någon av värdarna säger nej till bytesansökan kan den person som får nej ansöka om tillstånd till bytet hos hyresnämnden. Hyresnämnden ska ge tillstånd om den som ansöker om byte har beaktansvärda skäl. Den nya hyresgästen ska också ha ekonomiska förutsättningar att betala hyran och vara en ordningssam person.