Jag halkade på is utanför porten och bröt armen. Har hyresvärden något ansvar?

Ja, värden är skyldig att vara uppmärksam på väderomslag och vid behov se till att det inte är halt.

Det ansvaret gäller även på kvällar och helger. Om värden inte sandar eller saltar inom en rimlig tid kan värden bli skadeståndsskyldig för halkolyckor. Sådana frågor avgörs i tingsrätten. Där bedöms om hyresvärden har följt de regler som gäller.