Jag är inneboende. Kan jag ta över kontraktet?

Nej, inneboende har inte rätt att ta över förstahandskontrakten, om inte värden frivilligt går med på det.

Det är bara närstående personer som delat hushåll (sammanbott) med förstahandshyresgästen i minst tre år kan få ta över lägenheten. Med närstående menas enligt lagen make, sambo, föräldrar, barn, syskon och andra släktingar. Med sammanbott menas att man har gemensamt hushåll och använder lägenheten tillsammans.