Jag är inneboende. Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden är tre månader, om ni inte har avtalat om kortare tid, då gäller den. Det gäller oavsett om avtalet är på bestämd tid eller löpande (tills vidareavtal). Om hyrestiden är bestämd och kortare än tre månader gäller andra kortare uppsägningstider.