Hur vet jag om det kommer att bli höga hyreshöjningar i framtiden?

Det är inte alls säkert att hyran kommer höjas kraftigt i framtiden. Hyran bestäms utifrån lägenhetens bruksvärde, bland annat utifrån lägenhetens standard.

Om värden höjer standarden i lägenheten kan hyran höjas mer än den vanliga höjningen, som oftast förhandlas fram varje år.
Om lägenhetens hyra har varit låg jämfört med bruksvärdet kan det också göra att höjningen blir större. Men om hyran nyligen höjts kraftigt är det inte troligt att det blir liknande höjningar de närmaste åren.