Hur ska min sambo göra för att ta över vår lägenhet?

Om en sambo vill överta lägenheten ska hen göra anspråk på övertagande av lägenheten mot den ursprungliga hyresgästen, senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om sambon lämnar lägenheten ska anspråket göras inom tre månader.

Övertagandet av lägenheten kan ske genom en skriftlig överenskommelse mellan samborna, bodelningen eller dom. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt. Finns ett sådant dokumentså går det enkelt att styrka övertagandet på hyrevärdens förfrågan. Den som övertar hyresavtalet övertar också de hyresvillkor som gäller.

Om den ena sambon skaffat lägenheten redan innan samboförhållandet så ingår inte lägenheten i bodelningen. Lägenheten ingår heller inte om det finns ett så kallat samboavtal. Trots detta kan den andra sambon ändå få överta lägenheten i undantagsfall. Om samborna inte haft eller har barn tillsammans gäller det bara under förutsaättning av att det finns så kallade synnerliga skäl. 

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.