Hur säger jag upp avtalet med min andrahandshyresgäst?

Du säger upp avtalet med din andrahandshyresgäst genom att skicka en skriftlig uppsägning i ett rekommenderat brev till hyresgästen som hyr i andra hand. Uppsägningen ska vara undertecknad av dig, eller den som står som hyresvärd på hyresavtalet för andrahandsuthyrningen. Du kan också lämna en skriftlig uppsägning direkt till andrahandshyresgästen, men se då till att spara en kopia där andrahandshyresgästen undertecknat att hen tagit emot uppsägningen.

Säg upp din andrahandshyresgäst i god tid. Uppsägningstiden är vanligtvis minst tre månader. Tiden räknas i hela månader. Det innebär att om du vill att din hyresgäst ska flytta senast den sista december bör du säga upp avtalet senast den sista september. Det här gäller dock inte om ni har avtalat om längre uppsägningstid. I så fall gäller den längre tiden för dig som är hyresvärd.

Gör så här för att säga upp avtalet med din andrahandshyresgäst:

  • Skicka en skriftlig uppsägning i ett rekommenderat brev till din andrahandshyresgäst. Uppsägningen ska vara undertecknad av dig, eller den som står som hyresvärd på hyresavtalet för andrahandsuthyrningen.
  • Ett annat alternativ är att lämna en skriftlig uppsägning direkt till andrahandshyresgästen. Se då till att spara en kopia där andrahandshyresgästen undertecknat att hon/han tagit emot uppsägningen.
  • Rikta uppsägningen till den eller dem som står som hyresgäster i andrahand på hyresavtalet.
  • Skriv tydligt vilken lägenhet som sägs upp och när hyresavtalet upphör att gälla, alltså sista flyttdag. Var noga med att ange rätt datum i uppsägningen. Om du råkar ange fel datum gäller inte uppsägningen och då får din andrahandshyresgäst bo kvar.