Hur påverkar renoveringen min hyra?

Hyran i din lägenhet avgörs av standarden. När din lägenhet upprustas och standarden förbättras påverkar det hyran. Inte annars.

Bara ett stambyte höjer inte hyran. Det räknas som underhåll och är inget som höjer hyran. Men ett stambyte är ett omfattande ingrepp i lägenheten vilket gör att många hyresvärdar passar på att i samband med stambytet renovera kök och badrum, och på så vis höja standarden i lägenheten.

Standard och bruksvärde bestämmer hyran

I samband med att standarden höjs kan även hyran höjas. Den nya hyran beror på hur mycket bättre standarden blivit i lägenheten. Oftast bestäms hyran i en kollektiv förhandling.

Någon gräns för hyreshöjningen efter en renovering finns tyvärr inte. Men hyran ska fortfarande vara skälig, rimlig, och utgå från lägenhetens bruksvärde. Det innebär att man jämför hyran för lägenheten med förhandlade hyrorna för andra likvärdiga lägenheter på samma ort. Om höjningen blir hög kan den höjas successivt under vanligen tre år.