Hur länge får man hyra ut i andra hand för att prova att vara sambo?

Det finns ingen bestämd tidsgräns för det. Normalt brukar man kunna få tillstånd att provbo tillsammans i sex månader upp till ett år.