Hur höga ljud behöver man stå ut med i sovrummet? Luftintaget brummar väldigt mycket.

Lite förenklat kan man säga att för ett sovrum är den högsta tillåtna ljudtrycksnivån för ljud med lång varaktighet 30 dB och för mer tillfälliga ljud 35 dB.

Det finns olika regler för ljudnivån beroende på om det är fråga om ljud med lång varaktighet eller ljud av mer tillfällig natur. 

Kontakta miljökontoret i kommunen och hör om de kan hjälpa dig att mäta ljudnivån för att se om den ligger över gränsen.