Hur gör jag för att säga upp mitt hyresavtal?

Det viktigaste att tänka på om du vill säga upp ditt kontrakt är att göra det i rätt tid och att göra det skriftligt i ett rekommenderat brev, men det finns en hel del annat att tänka på.

Vi rekommenderar alltid att uppsägningen är skriftlig. Du kan säga upp ditt avtal muntligen, men då måste hyresvärden bekräfta uppsägningen skriftligen. Eftersom det är lätt att något då går fel så är skriftlig uppsägning säkrast! Använd blanketten Uppsägning av hyresavtal (pdf 27,9 kB).

Säg upp avtalet i rätt tid

Se till att du säger upp ditt hyresavtal i rätt tid – innan den sista vardagen i månaden, före den månad hyran avser. Det vanliga är att uppsägningstiden är tre månader och avtalet sägs alltid upp till ett månadsskifte. Säger du upp lägenheten den 15 januari så är den uppsagd till den 30 april.

Skicka uppsägningen i rekommenderat brev

Skicka uppsägningen till hyresvärden i ett rekommenderat brev. Det innebär att du sagt upp lägenheten från det datum du postade det rekommenderade brevet och som står på kvittot. Det gäller även om hyresvärden inte löser ut det rekommenderade brevet. Om du inte skickar rekommenderat brev gäller den dag som hyresvärden bekräftat att han tog emot uppsägningen. Skickas uppsägningen på annat sätt och hyresvärden inte bekräftar din uppsägning är det inte säkert att uppsägningen gäller.

Innehållet i din uppsägning

Uppsägningen ska innehålla uppgifter om vem uppsägningen är riktad till (hyresvärden), vilken lägenhet som sägs upp (lägenhetsnummer och adress), och vem som gör uppsägningen (det vill säga hyresgästen/hyresgästerna som står på kontraktet).

Skriv under

Kom ihåg att skriva under uppsägningen. Den ska undertecknas av kontraktsinnehavaren eller kontraktsinnehavarna.

Avtal om kortare uppsägningstid

Du och din hyresvärd kan ha kommit överens om kortare eller längre uppsägningstid än tre månader i hyresavtalet. Skulle ni ha avtalat om kortare uppsägningstid så är det den tiden som gäller för dig när du vill säga upp ditt hyreskontrakt. Om hyresvärden säger upp hyresavtalet har du ändå rätt till tre månaders uppsägningstid. Har ni avtalat om längre uppsägningstid kan du som hyresgäst ändå alltid säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden säger upp gäller den längre tiden.

Lämna lägenheten i rätt tid

När hyrestiden har gått ut ska du lämna lägenheten senast klockan 12, den första dagen i månaden. Är den dagen en lördag, söndag eller annan helgdag är det första vardagen därefter som gäller som inflyttningsdag. Om du inte har kommit överens om annat med hyresvärden eller hyresgästen som ska flytta in efter dig.

Lämna tillbaka alla nycklar

När du lämnar lägenheten och låser dörren för sista gången är det viktigt att hyresvärden får tillbaka alla nycklar.

Städa noga!

Städa är inte alltid så roligt men du är skyldig att städa lägenheten så att den är ren och snygg när nästa hyresgäst flyttar in. Fuska inte utan städa väldigt noggrant! I värsta fall kan du bli skyldig att betala för en extra städning om det inte är tillräckligt välstädat.

Fota eller filma lägenheten

Det är bra att fota eller filma lägenheten för att senare kunna visa vilket skick lägenheten var i när du flyttade ut.