Hur fungerar uppsägningstid på hyreskontrakt?

Uppsägningstiden för hyreskontrakt är i de allra flesta fall tre månader. Men det kan finnas undantag, till exempel om hyrestiden är kortare än tre månader.