Hur fungerar uppsägningstid på hyreskontrakt?

Uppsägningstiden för hyreskontrakt är i de allra flesta fall tre månader. Men det kan finnas undantag, till exempel om hyrestiden är kortare än tre månader.

De flesta hyresavtal gäller inte för någon bestämd tid. Man brukar säga att de gäller tills vidare. Uppsägningstiden är då tre månader.

Även om du har ett tidsbegränsat hyresavtal där det inte står något om uppsägning är uppsägningstiden tre månader, förutsatt att hyrestiden är längre än tre månader.

Om hyrestiden är kortare än nio månader kan du och värden redan i hyreskontraktet skriva in att du som hyresgäst ska flytta ut när hyrestiden löpt ut, utan uppsägning.

Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader

Säg upp ditt hyresavtal i god tid och före månadsskiftet. Uppsägningstiden räknas nämligen alltid i hela kalendermånader.

Exempel 1: Om du säger upp lägenheten den 1 april räknas inte april som uppsägningsmånad. Istället blir maj, juni och juli dina uppsägningsmånader.

Exempel 2: Du får uppsägningen den 8 september. Uppsägningstiden blir då oktober, november och december. Ditt hyresavtal gäller då till och med den 31 december.