Hur får jag hyresnämnden att pröva om jag har för hög hyra?

Det finns två sätt att få hyresnämnden att pröva hyran. Vilket du ska välja beror på hur hyran har bestämts tidigare.

Om din hyra bestämts i kollektiva förhandlingar med stöd av en förhandlingsordning, kan du begära att hyresnämnden prövar om den nya högre hyran är skälig. Då ska du vända dig till hyresnämnden senast tre månader efter det att den nya hyran börjat gälla.

Om hyran inte bestämts i en kollektiv förhandling måste du  först begära att värden ändrar hyran. Det gör du i ett skriftligt meddelande som du skickar till värden i ett rekommenderat brev. Därefter måste du vänta en månad. Sedan kan du lämna en ansökan till hyresnämnden där du ber nämnden fastställa hyran till ett skäligt belopp.