Har värden rätt att gå in i lägenheten eller släppa in hantverkare hur som helst?

Nej, värden får inte gå in i din lägenhet utan ditt tillstånd. Om värden behöver ”utöva nödvändig tillsyn” i din lägenhet måste hen ha ditt tillstånd. Utan ditt tillstånd räknas det som en brottslig handling.

Värden måste ha ett klart tillstånd för att gå in i din lägenhet med huvudnyckel. Det finns de som säger att det räcker med att värden lägger till exempel en lapp i brevlådan och berättar att deras personal tänker gå in i lägenheten, och om du inte protesterar mot det har du gett ditt samtycke. Men det räcker inte.

Om värden går in i lägenheten utan ditt tillstånd kan det räknas som en brottslig gärning. Kontakta din värd och säg att du inte accepterar att de går in i din lägenhet utan ditt tillstånd.

Fortsätter värden att gå in utan tillstånd i lägenheten, kan du polisanmäla det. Du kan också begära att värden ändrar dina hyresvillkor så att hen inte längre ska få ha en reservnyckel till din lägenhet. Om värden inte går med på att göra ändringen kan du ansöka till hyresnämnden att det ska göras ändå.

Det här kan du göra själv:

  • Säg till värden att du inte tillåter att de går in i lägenheten utan ditt tillstånd.
  • Polisanmäl om värden ändå går in i lägenheten utan tillstånd.
  • Kontakt hyresnämnden för att få ändrade hyresvillkor.