Har jag rätt till lägre hyra nu när vi måste gå ner på gården och sortera sopor?

Skillnaden mellan lägenheter med sopnedkast och lägenheter utan sopnedkast anses normalt inte så stor att det ger något egentligt utslag på hyran.

Den moderna källsorteringen innebär mer jobb för hyresgästerna. Speciellt för dig som bor i hus där man stängt sopnedkastet i trapphuset men en förändring av det här slaget får däremot inte så stor effekt på hyran.