Grannen stör och värden gör inget. Vad ska jag göra?

Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar ska du inte behöva tåla.

Om du blir störd av dina grannar kan du:

  • Prata med grannarna. De kanske inte ens är medvetna om att de stör dig. 
  • Ta upp frågan med värden.
  • Om det inte hjälper kan du göra en ansökan till hyresnämnden. Men diskutera med Hyresgästföreningen först!

Hyresnämnden kan besluta att värden ska göra något åt störningarna. Det gäller dock bara om störningarna är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. 

Du kan ha rätt till nedsatt hyra

Om det är så allvarliga störningar kan du eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår. Nedsättningen av hyran gäller i så fall från tidpunkten då du anmälde störningarna till värden.