Finns det regler för hur många timmar per dag man får öva på ett instrument i en lägenhet?

Nej, det finns inga särskilda bestämmelser för hur många timmars övning som är tillåten. Uppskattningsvis någon timme per dag. Huvudregeln är dock att du inte får störa dina grannar, varken på dagen eller på natten.

Om du övar på ett instrument varje dag bör du därför försöka begränsa störningarna från instrumentet. Du bör också undvika att öva på kvällstid. Det bästa är att komma överens med grannarna om lämpliga tider att öva. Tänk också på att ju mer ett instrument bullrar desto mer störande kan det vara.