Finns det några regler om hur ofta man får ha fest eller spela musik efter kl. 22.00?

Nej, det finns inga tydliga regler om hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.

Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten.​ Det kan väl anses vara normalt att ha fest någon gång per år med något högre musik. Du bör tala om att du ska ha fest för dina grannar i god tid, så att de är förberedda. Använd ditt goda omdöme och ta hänsyn till att du bor nära andra människor.