Finns det en gräns för hur mycket hyran kan höjas efter en renovering?

Nej, någon gräns för hyreshöjningen efter en renovering finns tyvärr inte.

Men hyran ska fortfarande vara skälig, rimlig, och utgå från lägenhetens bruksvärde. Det innebär att man jämför hyran för en lägenhet med framförhandlade hyrorna för andra likvärdiga lägenheter på, i första hand, samma ort.