Får min sambo överta lägenheten om jag säger upp hyresavtalet?

Om endast en av samborna är hyresgäst och säger upp hyresavtalet så har den andra sambon rätt att överta lägenheten. Även om hen inte står som hyresgäst i kontraktet.

Det krävs emellertid att hen bor i lägenheten när avtalet upphör. Samma sak gäller också när hyresvärden säger upp hyresgästen. Även när hyresrätten förverkats (det vill säga när hyresrätten upphör på grund av ett kontraktsbrott, exempelvis om hyran inte betalats).

Om värden inte accepterar sambon som hyresgäst kan hyresnämnden ge tillstånd. För att hyresnämnden ska kunna lämna ett godkännande krävs att hyresvärden anses kunna ”skäligen nöja sig med honom eller henne som hyresgäst”. För att avgöra om sambon uppfyller detta krav tar nämnden hänsyn till hans eller hennes betalningsförmåga och skötsamhet som hyresgäst.

Som medlem kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.