Får man röka på balkongen?

Ja, det är tillåtet att röka på balkongen och i lägenheten, men man får inte störa sina grannar. Var gränsen går är svårt att säga på rak arm.

Rökning är en vanlig källa till konflikt grannar emellan. Det finns inget som förbjuder rökning på balkonger i lagens mening, men man får däremot inte röka i sådan omfattning och på ett sätt att grannarna stör.

Om du själv vill röka på din balkong bör du tänka på att grannarna kan få in röken i sin lägenhet och bli störda. Anpassa gärna din rökning efter det.

Om du blir störd av att en granne röker kan du själv prata med grannen och förklara problemet. Tillsammans kan ni kanske hitta en lösning. Du kan också kontakta kommunens miljökontor för eventuella vidare utredningar.