Får jag lägre hyra eller ersättning under renoveringen?

När hyresvärden gör vanligt allmänt underhåll har du oftast inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran. Men, om det är fråga om standardhöjningar eller mer omfattande arbeten kan du begära ersättning. Du har även möjlighet att begära ersättning om en renovering tar längre tid än normalt.

Generellt har du rätt till ersättning när du inte kan använda din lägenhet. Men det kan finnas en bestämmelse i hyresavtalet som innebär att du som hyresgäst inte har rätt till ersättning om det är fråga om vanligt underhåll. Vanligt underhåll kan till exempel vara tapetsering, målning, byte av sanitetsporslin, spis eller kyl. Även stambyte kan räknas som vanligt underhåll.

Om det däremot är fråga om standardhöjande åtgärder eller om det görs mycket underhåll samtidigt kan du ha rätt till ersättning trots bestämmelsen i hyresavtalet. Du kan få ersättning vid en större renovering, till exempel vid stambyte där man samtidigt rustar både kök och badrum och tapetserar om i övriga rum. Du kan även ha rätt till ersättning när det gäller en större reparation som du själv inte har förorsakat, till exempel en vattenskada eller om ett arbete drar ut längre på tiden än vad som skulle kunna anses som normalt.

Om du har rätt till ersättning beräknas ersättningens storlek i första hand på hur lång tid och i vilken omfattning du inte har kunnat använda lägenheten.

Ta hjälp av oss om värden vägrar ge dig ersättning.